Клініко-діагностична лабораторія розташована на 1 поверсі висотного корпусу лікарні.

Клініко-діагностична лабораторія працює у цілодобовому режимі. КДЛ обслуговує амбулаторних та стаціонарних пацієнтів міста і області. Виконує дослідження для обстеження і лікування пацієнтів амбулаторно-консультативного прийому гепатоцентру і центру TORCH-інфекцій, приймального відділення, пацієнтів стаціонарних відділень , ВАІТ.

Виконує широкий діапазон досліджень за всіма основними напрямками сучасної лабораторної діагностики: загальноклінічні,гематологічні,біохімічні,імунологічні. Що забезпечує якісне та повноцінне обстеження і лікування пацієнтів.

Завідувач клініко-діагностичної лабораторії лікар-лаборант вищої категорії Роботкіна Вікторія Вікторівна. Регулярно бере участь у науково-практичних конференціях обласних спеціалістів, також з участю фахівців міжнародного рівня; член обласної спілки лікарів-лаборантів.

Клініко-діагностична лабораторія складається з двох відділів
– клінічного;
– біохімічного;

КДЛ виконує наступний перелік досліджень:

 1. Загальноклінічні дослідження

Дослідження сечі

 • Загальні властивості (кількість,колір,реакція,прозорість,питома вага);
 • Виявлення глюкози;
 • Визначення глюкози;
 • Виявлення білку;
 • Визначення білку;
 • Виявлення кетонових тіл;
 • Виявлення жовчних пігментів;
 • Мікроскопічне дослідження осаду (у тому числі епітелій, лейкоцити,еритроцити,циліндри);
 • Кількісне визначення форменних елементів за Нечипоренком;
 • Визначення концентраціної функціїї нирок за Зимницьким.

Дослідження спинно-мозкової рідини

 • Загальні властивості (колір,прозорість);
 • Визначення цитозу та диференціація клітинних елементів;
 • Визначення білку,глюкози та хлоридів;
 • Реакція Панді.

Дослідження мокротиння

 • Загальні властивості (кількість,характер,колір,консистенція,запах);
 • Мікроскопічне дослідження;
 • Дослідження на пневмоцисти;
 • Бактеріоскопічне дослідження на кислото-стійкі палички;

Дослідження калу

 • Загальні властивості (колір,форма,запах,домішки,слиз);
 • Мікроскопічне дослідження;
 • Дослідження на найпростіші;
 • Дослідження на гельмінти;
 • Дослідження на стронгілоїдоз;
 • Дослідження на яйця гостриків в зіскобах;

Дослідження трансудатів та ексудатів

 • Загальні властивості (колір,прозорість,питома вага);
 • Мікроскопічне дослідження;
 • Визначення білку;
 • Бактеріоскопічне дослідження на кислото-стійкі палички;

 1. Гематологічні дослідження
 • Визначення гемоглобіну в капілярній та венозній крові;
 • Підрахунок еритроцитів в капілярній та венозній крові;
 • Визначення гематокриту в венозній крові;
 • Розрахункові показники: середній об’єм еритроцитів,середній вміст гемоглобіну в еритроциті,середня концентрація гемоглобіну в еритроциті,ширина розподілу еритроцитів;
 • Визначення осмотичної резистентності еритроцитів;
 • Підрахунок ретикулоцитів;
 • Визначення швидкості зсідання еритроцитів;
 • Підрахунок лейкоцитів;
 • Підрахунок лейкоцитарної формули в % і в абсолютній кількості;
 • Підрахунок тромбоцитів;
 • Розрахункові показники: ширина розподілу тромбоцитів,середній об’єм тромбоцитів;
 • Виявлення LE-клітин;
 • Дослідження крові на малярійні паразити.

 1. Цитологічні дослідження
 • Дослідження рідин серозних порожнин;
 • Дослідження мокротиння.

 1. Біохімічні дослідження
 • Визначення загального білку;
 • Альбумін сироватки крові;
 • Білкові фракції сироватки крові;
 • Креатинін сироватки крові;
 • Проба Реберга-Тарєєва;
 • Сечовина сироватки крові;
 • Тимолова проба;
 • Загальний холестерин сироватки крові
 • Холестерин –ліпопротеінів високої щільності;
 • Тригліцеріди сироватки крові;
 • Розрахункові показники: холестерин-ліпопротеінів дуже низької щільності, холестерин-ліпопротеінів низької щільності,індекс атерогенності;
 • Білірубін та його фракції сироватки крові;
 • Кальцій сироватки крові;
 • Натрій сироватки крові;
 • Калій сироватки крові;
 • Хлориди спинно-мозкової рідини;
 • Глюкоза сироватки крові;
 • Альфа-амілаза сироватки та сечі;
 • Аспартат-амінотрансфераза сироватки крові;
 • Аланін-амінотрансфераза сироватки крові;
 • Гама-глутамілтрансфераза сироватки крові;
 • Лужна фосфотаза сироватки крові;
 • Сіроглікоїди сироватки крові;
 • Активований частковий тромбопластиновий час;
 • Визначення фібриногену;
 • Визначення фібриногену В;
 • Визначення протромбінового часу (протромбінового індексу);
 • Міжнародне нормалізоване відношення;
 • Визначення коагуляційної активності.

 1. Імунологічні дослідження
 • Визначення груп крові за системою АВО;
 • Визначення резус-фактору;
 • Визначення повних резусних антитіл;
 • С-реактивний білок сироватки крові якісно та кількісно;
 • Антистрептолізін-О сироватки крові;
 • Ревматоїдний фактор сироватки крові.

Дослідження проводяться на сучасному обладнанні :

 • автоматичний біохімічний аналізатор Pentra 200 (Франція) – дозволяє нам виконувати дослідження активності ферментних систем, показників білкового та ліпідного обмінів, визначати концентрацію деяких спеціфічних білків (СRP);
 • автоматичний гематологічний аналізатор ABХ Mіcros 60(Франція)- можливість швидко і надійно виконувати 18 показників цільної крові;
 • напівавтоматичний коагулометр LG-PABER-2-CH(Китай);виконуються тести системи згортання та протизгортання крові;
 • аналізатор електролітів АЕК-01- швидкий вимір концентрації іонів калію та натрію.

Головний принцип нашої роботи – забезпечити високу якість, надійність та достовірність результатів.

В лабораторії проводиться щоденний внутрішньолабораторний контроль якості, КДЛ приймає участь у міжлабораторному контролі якості.

З метою отримання об’єктивної оцінки своєї діяльності лабораторія приймає участь в програмах перевірки професійного рівня “МПР” медичних лабораторій установ охорони здоров’я України , які проводяться Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ “ОХМАТДИТ” МОЗ України та Державним підприємством “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,метрології,сертифікації та захисту справ споживачів”.